Fogalmak és Kifejezések

Fogalmak

Kaszt - Ez határozza meg, hogy az adott kártyalap hova tartozik. A karakterek csak a saját kasztjukhoz tartozó felszerelést és képességet használhatják. A alábbi kasztokból választhat a játékos: Vadász, Mágus és Harcos.

Karakter - Minden Zsoldos és Hős kártya.

Felszerelés - Minden Fegyverzet és Páncélzat kártya.

Képesség - Képesség kártyák megnevezése, melyeket csak karakter használhat.

Hatás - A Nemes, a Karakter, a Felszerelés, vagy egyes Képesség (Hatás, Folyamatos) kártyákon leírt tulajdonságok hatások és nem képességek. Vannak költséggel rendelkező hatások, melyeket minden esetben körönként csak egyszer lehet használni (aktiválni), és passzív hatások, melyek költség nélküliek és folyamatosan érvényesülnek. Összességében elmondható, hogy minden lap, ami a kijátszását követően nem kerül a Gyűjtőbe (pl. Azonnal, Gyors, Csapda képességek, vagy Ital lapok).

Sebzéstípus - A kártyák rendelkeznek sebzéstípussal, mely fajtái különböző előnyökhöz, vagy akár hátrányokhoz juttathatják a játékost. Sebzéstípusok: Normál, Föld, Tűz, Víz, Jég, Levegő, Természet, Méreg, Elektromos, Lélek.

Méregjelző - A méregjelzővel ellátott Karakter mind a Fizikai, mind a Képesség sebzések által eggyel többet sebződik. Minden kiosztott Méregjelző az ellenfél köre végéig marad az adott Karakteren. Egy Karakteren maximum egy Méregjelző lehet egyszerre.

Fizikai Sebzés (Támadás) - A karakterek és fegyverzetek sebzése, mely a támadás során egy időben megy végbe. Ezt az értéket még módosíthatja a saját csataterünk, majd az ellenfél játékos csataterének módosítója is. A fizikai sebzés nem minősül képesség sebzésnek és önmagát nem támadhatja meg a karakter (szövetségest igen).

Képesség Sebzés - Az Azonnali, Gyors és Csapda képesség által kiosztott sebzést nevezzük képességsebzésnek. Nem minden képesség rendelkezik sebzéssel, hiszen a "-" jellel jelölt sebzések nem minősülnek sebzés értéknek, így nem növelhető az értékük. Abban az esetben, ha egy kártya kijátszási feltétel egy sebzéstípushoz kötött, akkor a karakter sebzéstípusát kell figyelembe venni. Amennyiben egy sebzés nem abban a körben történik meg, amikor kiosztottad, abban az esetben a sebzés nem növelhető. A képesség sebzése a szövegmező és a képesség alap sebzése alapján számolható ki. Ezt az értéket még módosíthatja a saját csataterünk, majd az ellenfél csataterének módosítója is. Képesség sebzéssel önmagát nem sebezheti szándékosan a karakter (szövetségest igen).

Páncél Érték - A karakterek életerejét jelöli, mely ha 1 alá csökken, akkor a karakter meghal.

Életerő - A játékos (Nemes) életereje, mely ha 1 alá csökken, akkor vége a játéknak. Nem lehet több, mint a maximum, mely alapértelmezett esetben 20.

Életerő Áldozás - Amikor a játékos kijátszik egy Karakter lapot a csatatérre, akkor a Karakter szint értékével egyenlő mennyiségű Életerőt szükséges feláldoznia. Egyes lapok képességei szintén indukálhatnak életerő áldozást, mint kijátszási feltétel. Életerőt nem lehet áldozni, ha ezzel a játékos életereje 1 alá csökkenne, ezzel veszítene.

Szint - Mind a játékosok mind a lapok rendelkeznek egy aktuális szinttel. A szint értéke határozza meg, hogy milyen lapok használhatóak az adott körben, ugyanis egyik játékos sem játszhat ki a saját szintjénél nagyobb szintű lapot (a szint módosító hatások ezen a szabályon nem változtatnak) és a karakterek sem használhatnak a saját szintjüknél nagyobb felszerelés és képesség lapot. A játékos szintje 6-ban van maximalizálva.

Karakter Alap Sebzés - A karakter sebzése a módosító értékek nélkül.

Karakter Aktuális Sebzés - A karakter sebzése a módosító értékekkel.

Alap Fegyverzet Sebzés - A fegyverzet sebzése a módosító értékek nélkül.

Aktuális Fegyverzet Sebzés - A fegyverzet sebzése a módosító értékekkel.

Gyűjtő - Az elhasznált lapok felfordítva a gyűjtőbe kerülnek. A gyűjtőbe került karakterek és bábok semmilyen esetben sem számítanak halottnak.

Lap Dobás - A lap dobás ha nem jelöli meg, hogy honnan kell el dobni, akkor minden esetben kézből kell.

Csatatér - Minden játékosnak saját csatatere van. Ez jelképezi az asztalon lévő karakterek és képességek halmazát.

Karaktermező - A csatatéren összesen 4 helyezkedik el egymás mellett. Ezekre tetszőleges irányból kindulva játszhatóak ki sorban a karakter lapok.

Aktív - Kijátszáskor minden karakter aktívan kerül játékba. A lehelyezés után tétlenségbe fordítható, ha nem fejtett ki hatást. Csak aktív karakter aktiválhat hatást, használhat képességet és kaphat felszerelést.

Tétlenség - Amikor a játékos kijátszik egy karakter lapot (mindig aktívan), akkor dönthet úgy, hogy vízszintes helyzetbe (tétlenségbe) fordítja. Tétlen helyzetben a karakter az első őt érő sebzést nem szenvedi el. Ezekben az esetekben csak kifordul a tétlenségbõl és aktívvá válik (függőleges helyzete kerül), a sérülést sem szenvedi el.

Sebzés/érték többszörözés/osztás - Egy sebzést vagy értéket nem lehetséges több alkalommal többszörözni, halmozni, ugyanis mindig csak az utoljára kijátszott többszörözés, halmozás érvényesül. Amennyiben egy kapott végösszeg nem egész szám, akkor lefelé kell kerekíteni az értékét.

Karakter felélesztése - Amennyiben egy halott karakter valamilyen módon újra játékba kerül, akkor azt a felszerelései nélkül teszi meg. A felszerelések ilyenkor a gyűjtőbe kerülnek.

Több ellenfelet célzó lapok - Vannak lapok, melyek több, különböző célpontot is ki tudnak jelölni. Kevesebb elérhető célpont esetén kevesebbet jelölnek ki. Ha egy képesség "Minden" ellenfelet céloz, akkor minden esetben az összes ellenséges karakter és báb sérül.Kifejezések

Amíg aktív, a karakter nem támadható ... - A kifejezés csak folyamatos képességek esetén alkalmazott. A karakter csak akkor sérül, ha az így alkalmazott folyamatos képességnek elfogyott a páncél értéke. A karaktert kizárólag akkor találhatja el fennmaradó sebzés, ha a folyamatos képességen ez külön ki van emelve.

Szövetséges karakter ... Szövetségesre szerelt ... - Egy kiválasztott (szövetséges) karakterre, felszerelésre vagy folyamatos képességre vonatkozik, de semmiképpen sem a lapot kijátszó karakter lapra (nem lehet célpontja).

Minden szövetséges/re/nek ... - Minden szövetségesre vonatkozik, a kijátszóját is beleértve.

Minden szövetséges és ellenséges ... - Minden a játékban lévő érintett lapra vonatkozik.

Következő körben nem ... - Ha egy lapon az olvasható, hogy az ellenfél játékos következő körében fejti ki a hatását, akkor a kijátszástól az ellenfél körének a végéig érvényesül.

Fegyverzet része: Pajzs - A fegyverzet rendelkezik páncél értékkel.

Szomszédos karakter ... - A célpont karakter szomszédjai minden esetben a szomszédos karaktermezőn elhelyezkedő szövetséges karakterek. Amennyiben egy szomszédos karakter halott (le van fordítva), abban az esetben is szomszédos karakternek minősül.

-X kapott sebzés ... - A ténylegesen betalált sebződést csökkenti X értékkel, melybe a fizikai és a képesség sebzés is beleértendő.

Szövetséges nem célozható ... - Adott lap szövetségesei nem célozhatóak, kivéve, ha egy lap azt írja, hogy "Minden" ellenfelet céloz. Az adott lapra nem érvényes sem a saját, sem más lapon lévő, "Szövetséges nem célozható" kifejezése (tehát célozható és így támadható is marad).

Szövegmezőben lévő sebzés leírás - Amennyiben egy képesség lap (kivéve azonnali), vagy karakter lap szövegmezőjében sebzést, vagy páncél értétek növelő leírás olvasható, abban az esetben a sebzés csak arra a konkrét lapra hivatkozó lapokkal növelhető. Ha egy lap sebzése szövegmezőből jön létre és nincs konkretizálva a sebzéstípus, akkor minden esetben örökli a lap alap sebzéstípusát.