Kulcsszavak és Kifejezések

Kulcsszavak

Bajnok: Egy Bajnok kulcsszóval rendelkező karakter csak akkor játszható ki, ha nincs vele azonos nevű aktív, szövetségek karakter a csatatéren.

Fal: Karakterre szerelhető. Amíg páncél értékkel rendelkező Fal van a Karakteren, addig minden sérülést a Fal szenved el a Karakter helyett. Ez alól kivételek az olyan hatású lapok, melyek hatás sebzése "páncél" értékre vonatkozik.

Reflex: A Reflex kulcsszóval ellátott lap körönként két célpontot is támadhat, melyeket egymás után sebez. A sorrendet előre szükséges meghatározni.

Rontás: Az alábbi kifejezéseket nevezzük Rontásnak:

  • Nem támadhat
  • Nem használhat képességet
  • Nem aktiválhat hatást
  • Nem kaphat felszerelést

Ha egy Karakter Rontást kap, akkor a lap függvényében ezek egyikét, vagy akár mindegyikét elszenvedi. Ha egy Karakterről Rontás kerül le, akkor ezek mindegyike megszűnik. Ha egy Karakteren Rontás van, az nem jelenti azt, hogy nem kerülhet rá újra Rontás (akár ugyanaz).

Horda: A Horda kulcsszóval ellátott báb képesség kijátszható egy vele megegyező nevű aktív kártya karaktermezőjére. Ekkor a két lap sebzése és páncél értéke összeadódik, és csak a legfelső lap hatása érvényes. A Hordába rendezett kártyák egyetlen célpontnak számítanak, nem szomszédosak egymással. A Hordába rendezett kártyák közül mindig a legfelső lap szenvedi el a sebzést, mely ha meghaladja a legfelső lap páncél értékét, akkor ez a legfelső lap a gyűjtöbe kerül, a fennmaradó sebzés pedig tovább sebzi az következő legfelső lapot. 

Láng(X): Láng kulcsszóval rendelkező képességgel, vagy fegyverzettel sikeresen eltalált ellenfélre egy "X" értékű Láng jelző kerül, amely minden kör végén "X" értékkel sebzi az ellenfelet, mely érték a sebzést követően eggyel csökken. Az 1-es érték alá csökkenő Láng jelző leesik a lapról. A Láng jelző értéke csak akkor növekszik, ha újabb "X" Láng jelzőt kapna a kártya, mely ekkor az így kapott "X" értékre változik, tehát nem adódik hozzá a meglévő értékhez. Ilyen módon a Láng jelző értéke nem csökkenthető. A Láng jelzők különböző "X" értékei sohasem adódnak össze, közülük mindig csak a legnagyobb értéket kell figyelembe venni.

Immunis: az Immunis kulcsszó mindig az "Immunis: XXX" formában jelenik meg az adott lapon, ahol az "XXX" azt a listát definiálja, amely kulcsszavak és jelzők nincsenek rá hatással. Ez az alábbiakat jelenti:

  • Méregjelző: Ez a jelző nem helyezhető az adott lapra
  • Rontás: Mely kulcsszó nem fejti ki a hatását az adott lapra
  • Fal: Mely kulcsszó nem fogja fel az Immunis lap sebzését.
  • Láng: A kulcsszó által nem osztható ki a lapra Láng jelző.

Egy kártya akár több mindenre is lehet egyszerre Immunis, és passzív (tétlen) Karakterek esetében is működik. Egy kártya csak kulcsszavakra és jelzőkre lehet Immunis, viszont konkrét lapokra és Sebéz típusra nem.

Áldozat: A köröd végén eldobhatsz a gyűjtödbe egy már kijátszott, Áldozat kulcssóval rendelkező lapot, és ekkor húzhatsz egy lapot. Áldozat kulcsszó a körödben maximum egyszer alkalmazható akkor is, ha több lap is rendelkezik vele.Kifejezések

Amíg aktív, a karakter nem támadható ... - A kifejezés csak folyamatos képességek esetén alkalmazott. A karakter csak akkor sérül, ha az így alkalmazott folyamatos képességnek elfogyott a páncél értéke. A karaktert kizárólag akkor találhatja el fennmaradó sebzés, ha a folyamatos képességen ez külön ki van emelve.

Szövetséges karakter ... Szövetségesre szerelt ... - Egy kiválasztott (szövetséges) karakterre, felszerelésre vagy folyamatos képességre vonatkozik, de semmiképpen sem a lapot kijátszó karakter lapra (nem lehet célpontja).

Minden szövetséges/re/nek ... - Minden szövetségesre vonatkozik, a kijátszóját is beleértve.

Minden szövetséges és ellenséges ... - Minden a játékban lévő érintett lapra vonatkozik.

Következő körben nem ... - Ha egy lapon az olvasható, hogy az ellenfél játékos következő körében fejti ki a hatását, akkor a kijátszástól az ellenfél körének a végéig érvényesül.

Fegyverzet része: Pajzs - A fegyverzet rendelkezik páncél értékkel.

Szomszédos karakter ... - A célpont karakter szomszédjai minden esetben a szomszédos karaktermezőn elhelyezkedő szövetséges karakterek. Amennyiben egy szomszédos karakter halott (le van fordítva), abban az esetben is szomszédos karakternek minősül.

-X kapott sebzés ... - A ténylegesen betalált sebződést csökkenti X értékkel, melybe a fizikai és a képesség sebzés is beleértendő.

Szövetséges nem célozható ... - Adott lap szövetségesei nem célozhatóak, kivéve, ha egy lap azt írja, hogy "Minden" ellenfelet céloz. Az adott lapra nem érvényes sem a saját, sem más lapon lévő, "Szövetséges nem célozható" kifejezése (tehát célozható és így támadható is marad).

Szövegmezőben lévő sebzés leírás - Amennyiben egy képesség lap (kivéve azonnali), vagy karakter lap szövegmezőjében sebzést, vagy páncél értétek növelő leírás olvasható, abban az esetben a sebzés csak arra a konkrét lapra hivatkozó lapokkal növelhető. Ha egy lap sebzése szövegmezőből jön létre és nincs konkretizálva a sebzéstípus, akkor minden esetben örökli a lap alap sebzéstípusát.