Kulcsszavak és Kifejezések

Kulcsszavak

Bajnok: Egy Bajnok kulcsszóval rendelkező karakter csak akkor játszható ki, ha nincs vele azonos nevű aktív, szövetségek karakter a csatatéren.

Fal: Amíg nem csökken le nullára a páncél értéke egy Karakterre szerelt, Fal kulcsszóval ellátott képességnek, addig a Karakter nem támadható és nem célozható képességgel.

Reflex: A Reflex kulcsszóval ellátott lap körönként két célpontot is támadhat, melyeket egymás után sebez. A sorrendet előre szükséges meghatározni.

Rontás: Az alábbi kifejezéseket nevezzük Rontásnak:

  • Nem támadhat
  • Nem használhat képességet
  • Nem aktiválhat hatást
  • Nem kaphat felszerelést

Ha egy Karakter Rontást kap, akkor a lap függvényében ezek egyikét, vagy akár mindegyikét elszenvedi. Ha egy Karakterről Rontás kerül le, akkor ezek mindegyike megszűnik. Ha egy Karakteren Rontás van, az nem jelenti azt, hogy nem kerülhet rá újra Rontás (akár ugyanaz).Kifejezések

Amíg aktív, a karakter nem támadható ... - A kifejezés csak folyamatos képességek esetén alkalmazott. A karakter csak akkor sérül, ha az így alkalmazott folyamatos képességnek elfogyott a páncél értéke. A karaktert kizárólag akkor találhatja el fennmaradó sebzés, ha a folyamatos képességen ez külön ki van emelve.

Szövetséges karakter ... Szövetségesre szerelt ... - Egy kiválasztott (szövetséges) karakterre, felszerelésre vagy folyamatos képességre vonatkozik, de semmiképpen sem a lapot kijátszó karakter lapra (nem lehet célpontja).

Minden szövetséges/re/nek ... - Minden szövetségesre vonatkozik, a kijátszóját is beleértve.

Minden szövetséges és ellenséges ... - Minden a játékban lévő érintett lapra vonatkozik.

Következő körben nem ... - Ha egy lapon az olvasható, hogy az ellenfél játékos következő körében fejti ki a hatását, akkor a kijátszástól az ellenfél körének a végéig érvényesül.

Fegyverzet része: Pajzs - A fegyverzet rendelkezik páncél értékkel.

Szomszédos karakter ... - A célpont karakter szomszédjai minden esetben a szomszédos karaktermezőn elhelyezkedő szövetséges karakterek. Amennyiben egy szomszédos karakter halott (le van fordítva), abban az esetben is szomszédos karakternek minősül.

-X kapott sebzés ... - A ténylegesen betalált sebződést csökkenti X értékkel, melybe a fizikai és a képesség sebzés is beleértendő.

Szövetséges nem célozható ... - Adott lap szövetségesei nem célozhatóak, kivéve, ha egy lap azt írja, hogy "Minden" ellenfelet céloz. Az adott lapra nem érvényes sem a saját, sem más lapon lévő, "Szövetséges nem célozható" kifejezése (tehát célozható és így támadható is marad).

Szövegmezőben lévő sebzés leírás - Amennyiben egy képesség lap (kivéve azonnali), vagy karakter lap szövegmezőjében sebzést, vagy páncél értétek növelő leírás olvasható, abban az esetben a sebzés csak arra a konkrét lapra hivatkozó lapokkal növelhető. Ha egy lap sebzése szövegmezőből jön létre és nincs konkretizálva a sebzéstípus, akkor minden esetben örökli a lap alap sebzéstípusát.