Kulcsszavak és Kifejezések

Kulcsszavak

Bajnok: Egy Bajnok karakter csak akkor játszható ki, ha nincs vele azonos nevű aktív, szövetségek karakter a csatatéren.

Fal: Amíg nem csökken le nullára egy Karakterre szerelt, Fal kulcsszóval ellátott képesség páncélértéke, addig a karakter nem támadható és nem célozható képességgel.

Reflex: A Reflex kulcsszóval ellátott lap körönként két célpontot is támadhat.

Rontás: Az alábbi kifejezéseket nevezzük külön-külön és együtt is Rontásnak:

  • Nem támadhat
  • Nem használhat képességet
  • Nem aktiválhat hatást
  • Nem kaphat felszerelést

Ha egy Karakter Rontást kap, akkor ezek mindegyikét elszenvedi. Ha egy Karakterről Rontás kerül le, akkor ezek mindegyike megszűnhet egyszerre.Kifejezések

Amíg aktív, a karakter nem támadható ... - A kifejezés csak folyamatos képességek esetén alkalmazott. A karakter csak akkor sérül, ha az így alkalmazott folyamatos képességnek elfogyott a páncél értéke. A karaktert kizárólag akkor találhatja el fennmaradó sebzés, ha a folyamatos képességen ez külön ki van emelve.

Szövetséges karakter ... Szövetségesre szerelt ... - Egy kiválasztott (szövetséges) karakterre, felszerelésre vagy folyamatos képességre vonatkozik, de semmiképpen sem a lapot kijátszó karakter lapra (nem lehet célpontja).

Minden szövetséges/re/nek ... - Minden szövetségesre vonatkozik, a kijátszóját is beleértve.

Minden szövetséges és ellenséges ... - Minden a játékban lévő érintett lapra vonatkozik.

Következő körben nem ... - Ha egy lapon az olvasható, hogy az ellenfél játékos következő körében fejti ki a hatását, akkor a kijátszástól az ellenfél körének a végéig érvényesül.

Fegyverzet része: Pajzs - A fegyverzet rendelkezik páncél értékkel.

Szomszédos karakter ... - A célpont karakter szomszédjai minden esetben a szomszédos karaktermezőn elhelyezkedő szövetséges karakterek. Amennyiben egy szomszédos karakter halott (le van fordítva), abban az esetben is szomszédos karakternek minősül.

-X kapott sebzés ... - A ténylegesen betalált sebződést csökkenti X értékkel, melybe a fizikai és a képesség sebzés is beleértendő.

Szövetséges nem célozható ... - Adott lap szövetségesei nem célozhatóak, kivéve, ha egy lap azt írja, hogy "Minden" ellenfelet céloz. Az adott lapra nem érvényes sem a saját, sem más lapon lévő, "Szövetséges nem célozható" kifejezése (tehát célozható és így támadható is marad).

Szövegmezőben lévő sebzés leírás - Amennyiben egy képesség lap (kivéve azonnali), vagy karakter lap szövegmezőjében sebzést, vagy páncél értétek növelő leírás olvasható, abban az esetben a sebzés csak arra a konkrét lapra hivatkozó lapokkal növelhető. Ha egy lap sebzése szövegmezőből jön létre és nincs konkretizálva a sebzéstípus, akkor minden esetben örökli a lap alap sebzéstípusát.